Thursday, September 21, 2017

Open Access Journals: Τεκμήρια

[First posted in AWOL 23 September 2009. Updated 21 September 2017]

Τεκμήρια
ISSN: 1106-661x
Online ISSN:1791-7573
Τα Τεκμήρια δημοσιεύουν επιστημονικά άρθρα από το ευρύτερο γνωστικό πεδίο της αρχαιογνωσίας, με ιδιαίτερη έμφαση στην αρχαία ιστορία, την επιγραφική, τη νομισματική, την τοπογραφία και την ιστορική γεωγραφία, καθώς και στη δημοσίευση, αναδημοσίευση ή αξιοποίηση επιγραφικών και νομισματικών τεκμηρίων. Όλες οι υποβαλλόμενες εργασίες, που εμπίπτουν στο πεδίο ενδιαφερόντων του περιοδικού, εξετάζονται υπό τον όρο ότι είναι πρωτότυπες και έχουν αποσταλεί προς δημοσίευση μόνο στα Τεκμήρια. Προς το παρόν, τα Τεκμήρια δεν δημοσιεύουν μεμονωμένες βιβλιοκρισίες. Οι γλώσσες δημοσίευσης είναι η ελληνική, αγγλική, γαλλική, γερμανική και ιταλική.


The journal Tekmeria publishes scholarly articles pertaining to the study of the ancient world, with particular emphasis on Ancient Greek history, epigraphy, numismatics, topography and historical geography, and especially on the publication, republication or exploitation of epigraphic and numismatic materials. All submitted articles that are relevant to the thematic areas covered by the journal are considered by the editorial board, provided they are original and have only been sent to Tekmeria for publication.SIGNS OF LIFE: Welcome to the The EAGLE Virtual Exhibition!

SIGNS OF LIFE: Welcome to the The EAGLE Virtual Exhibition!
This is a dedicated Epigraphy Virtual Exhibition to bring highlights of the EAGLE collections to the attention of a wider audience.

You shall find in it a good overview of what are Ancient Greek and Roman Epigraphy and what they deal with.

There are two views of the EAGLE Virtual Exhibition Signs of Life. If you like reading, start browsing the website version. If you like walking (and jumping), the Virtual Museum is what you are looking for, but be careful not to break any object! Children must be supervised at all times.

Signs of Life - Website version Signs of Life - Virtual Museum

If you change your mind you can always go back and forth from the two, they are fully synced! Click on the 3D button (HD000604) anywhere in the website version and you will enter the Virtual Museum.

Online Critical Pseudepigrapha

 [First posted in AWOL 16 November 2010. Updated most recently 21 September 2017]

Online Critical Pseudepigrapha
 http://ocp.stfx.ca/objects/OCP/The_Application/The_Banner/img%7B0%7D@src.png
The mandate of the Online Critical Pseudepigrapha is to develop and publish electronic editions of the best critical texts of the "Old Testament" Pseudepigrapha and related literature.

Note that in a few cases it has not yet been feasible to publish the best eclectic text of a given document. In other cases the OCP edition of a document does not yet include all of the textual evidence. Readers should consult the "text status" information on the introductory page for each document to determine whether a better or more complete text exists elsewhere.

Texts should be cited in scholarly references according to the persistent URL for the OCP site (http://www.purl.org/net/ocp), rather than the address which appears in the address bar of your web browser, as this address may change in future years.

Documents

Contributors

Texts with critical apparatus

2 (Syriac Apocalypse of) Baruch (NEW edition)
The Testament of Job
1 Enoch (In progress)
Testament of Adam (In progress)

Texts without critical apparatus

Testament of Abraham
The Life of Adam and Eve
Visions of Amram (NEW)
The Letter of Aristeas
Aristeas the Exegete
Aristobulus
Artapanus
3 (Greek Apocalypse of) Baruch
4 Baruch (Paraleipomena Ieremiou)
Cleodemus Malchus
Eldad and Modad
Eupolemus
The Apocryphon of Ezekiel
Ezekiel the Tragedian
Vision of Ezra (NEW)
The History of the Rechabites (NEW edition)
Jubilees
The Lives of the Prophets
Assumption of Moses (Testament of Moses) (NEW)
3 Maccabees
4 Maccabees
Philo the Epic Poet
Pseudo-Eupolemus
Testament of Solomon
Theodotus
And from the other platform for the project

Revised and Corrected Texts of Walker and Dick's Induction of the Cult Image in Mesopotamia (2001)

 Revised and Corrected Texts of Walker and Dick's Induction of the Cult Image in Mesopotamia (2001)

Updated Critical Edition of Mīs by Michael B. Dick
What follows are thoroughly updated files based on the Walker & Dick 2001 Critical Edition. These are temporarily available on this Siena College Web Page; eventually they will be part of the University of Pennsylvania’s Oracc collection. The files here are in PDF format. Some editing on them continues, e.g. I am continuing to place the English translation side by side with the Akkadian/ Sumerian rather than following as in the Book.Though these texts show page numbers, they do not correspond to those of the 2001 book.
  • Use of these texts in scholarship should follow the Budapest Convention of November 2001.
  • I ask you to send me corrections, new readings, new bibliography, and new texts for incorporation (with due credit to you): dick@siena.edu
  • For incantation Tablet V, I have also included the Word 2010© file so that somebody familiar with Oracc’s *.ATF file format might help me in my gradual converting the text to that standard. If some kind soul could please send me several files or parts of that file showing the various steps in that conversion so I can use that as a template n all the files.


Texts and Photos:

Wednesday, September 20, 2017

Ras Shamra Tablet Inventory at OCHRE

Ras Shamra Tablet Inventory
RS 2.004, Aqhatu 1
The Ras Shamra Tablet Inventory (RSTI) aspires to be the foremost online resource for Ugarit Studies. From the celebrated myths to the more quotidian administrative lists, the texts from Ras Shamra-Ugarit are of great interest to students and scholars of Biblical studies and Ancient Near Eastern studies. These ancient texts, discovered by archaeologists beginning in 1929, provide insight into the religious, administrative, and daily life of the kingdom of Ugarit, some 3,200 years after its fall. After over 80 years of Ugarit studies, researchers like those at the Oriental Institute are still establishing reliable text editions of the thousands of texts. Printed volumes are an inadequate solution. The field needs an innovative, collaborate, and ambitious solution. The primary goal of RSTI is to integrate archaeological, textual, lexical, and philological research in a single database and present this data to researchers and the public through a simple, widely accessible, online digital interface.

This project builds on many years of research, including research from a pre-digital age. In 1978, Pierre Bordreuil and Dennis Pardee set out to document critical information about every inscribed object from Ras Shamra-Ugarit. In 1989, “La Trouvaille Epigraphique de l’Ougarit” (TEO) appeared in the series Ras Shamra-Ougarit, volume 5 (Éditions Recherche sur les civilisations, volume 86). This volume presents the archaeological context of every inscribed object, a description of the object size and type of writing, museum numbers, publications, text editions, and general remarks. Of course, the printed volume lacks information about the objects discovered after 1988. During his doctoral research, Prosser endeavored to create a relational database that included digitized TEO data, text transcriptions, translations, glossaries, bibliographic references, and notes. This database functioned well but was very limited. Through his work at the Persepolis Fortification Archive project at the Oriental Institute, Prosser became familiar with the OCHRE database system and immediately perceived its superiority for archaeological and philological analysis. See below for more on the OCHRE database system. Work began on RSTI in 2011, importing data from Prosser’s relational database and adding new data.

Deployed through both Java and familiar HTML user interfaces, RSTI presents dynamic and interactive text editions, prosopography research, bibliography, and related resources. RSTI uses the Online Cultural and Historical Research Environment (OCHRE) at the Oriental Institute of the University of Chicago. The OCHRE database system was developed specifically for research in archaeology and philology. The underlying data model is well-suited to the heterogeneous and semi-structured nature of philological data. For more about the OCHRE database, see www.ochre.uchicago.edu.

LAUNCH RSTI

OCHRE Data Service Publications

OCHRE Data Service Publications
OCHRE is an online service available to anyone who wishes to use it for a legitimate academic purpose. Although it is a centralized database, OCHRE does not present itself as a single, anonymous authority. All data are organized according to "projects" conducted by one or more researchers. Any number of projects can join OCHRE and add their data to the database

OCHRE Resources

OCHRE: An Online Cultural and Historical Research Environment by J. David Schloen and Sandra R. Schloen, Eisenbrauns, 2012
The OCHRE Wiki, maintained by Miller C. Prosser and Sandra R. Schloen

Related Articles

Two Perspectives on the Digital Humanities with Steven Rings and David Schloen, Tableau: the magazine of the Division of the Humanities at the University of Chicago, Spring 2016
Ancient Civilizations, Modern Computation by Benjamin Recchie, Research Computing Center, University of Chicago, March 2016
Back, and to the Future by Elizabeth Station, Tableau: the magazine of the Division of the Humanities at the University of Chicago, Spring 2014
Digital Dig by Elizabeth Station, Tableau: the magazine of the Division of the Humanities at the University of Chicago, Spring 2014
Beyond Gutenberg: Transcending the Document Paradigm in Digital Humanities by David Schloen and Sandra Schloen, Digital Humanities Quarterly 2014: v8 n4
Data Integration Without Taxation: A Revolutionary Approach to Collaboration by Sandra R. Schloen, ASOR blog, December 13, 2013

Presentations

OCHRE Data Service: State of the Service 2013 by Miller C. Prosser and Sandra R. Schloen, January 10, 2014

Posters and Brochures

Rhapsody in Green, Database Variations on a Theme; CAA Siena session, April 2015
OCHRE Data Service; Mind Bytes Expo and Symposium, October 2014
OCHRE; exhibit poster ASOR 2016
GEOchre; tri-fold brochure 2016

The Ancient World in JSTOR

This is the full list of journals in JSTOR with substantial focus on the Ancient World.

[Originally posted 6/24/09. Most recently updated 20 September 2017]

JSTOR is not open access, but many will have access to it through institutional licenses.  JSTOR also offers a free limited-reading option, Register & Read, for those without institutional access, and has lanched JPASS - a monthly or annual pass that provides access to 1,500 journals from JSTOR's archive collection. For open access journals dealing with antiquity, See AWOL's full List of Open Access Journals in Ancient Studies.

The African Access Initiative eliminates archival journal fees on JSTOR across all of Africa. All not-for-profit institutions in Africa are eligible to participate, including colleges, universities, secondary schools, government and non-profit organizations, and museums.

Eligible institutions receive unlimited free access to all archival journal content on JSTOR. This includes more than twenty archival journal collections, as well as JSTOR’s four primary source collections.

And see also Open Access Early Journal Content In JSTOR

266 titles